KULLANIM KOŞULLARI

KULLANIM KOŞULLARITAŞI24 ULAŞIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ(“TAŞI24”), Nakliyeciler (“Nakliyeci”) ile eşya taşıtmak isteyen Bireysel ve Kurumsal Kullanıcıları (“Kullanıcı”) uygulama (“Uygulama”) aracılığıyla bir araya getiren ve kullanıcının taşınma eşyası taşıma, eşyanın taşınabilmesi için gerekli montaj, demonte ve söküm işlerini yapma, USTA çağırma ve tedarik etme hizmetlerin gerçekleştirilmesine aracı olur. 


1. GİRİŞ

Web sitesinde veya mobil uygulamada yer alan tüm politika ve kurallar işbu kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcının TAŞI24 web sitesine giriş yapması, TAŞI24 uygulamasını kullanması ve doğrudan TAŞI24 operatörü ile iletişim kurması hallerinde işbu kullanıcı sözleşmesinin kabul edildiği anlaşılacaktır. TAŞI24 aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zorunluluklar veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler TAŞI24’ün sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar. 


2. ÜYELİK VE UYGULAMANIN KULLANIMI

2.1.Kullanıcı, Uygulama’yı indirip, işbu Kullanım Koşulları’na uygun olarak Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir. Uygulamanın kullanımı ücretsizdir.

2.2.Kullanıcı, başvuru esnasında uygulama üzerinden yahut arama yolu ile şirkete vereceği tüm bilgi ve verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olacağını, aksi halde hizmetin verilememesi, hatalı, gecikmeli veya eksik verilmesinden doğacak zarardan TAŞI24’ün sorumlu olmayacağını kabul eder. Kullanıcı, her zaman kişisel bilgilerini uygulama ve doğrudan telefon aracılığıyla güncelleyebilir.

2.3.En az 18 (Onsekiz) yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir kullanıcı, işbu sözleşme koşulları uyarınca talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir nakliye talebi oluşturabilir.

2.4. Kullanıcı, Uygulama aracılığıyla nakliye talebinde bulunduğunda konumuna en yakın olan araç kendisine yönlendirilir ve Nakliyeci çağrıyı kabul ettiği takdirde; Nakliyeci ve araca ait bilgiler Kullanıcı’ya ulaştırılır. Kullanıcı isterse ileri tarihli taşımaları için Uygulama üzerinden rezervasyon da yaptırabilir.
2.5.TAŞI24, yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir. Ancak bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.
2.6.Kullanıcı bu aşamadan sonra, ekrandaki iptal butonuna basıp yolculuktan vazgeçebilecektir.
Yolcu’nun iptal işleminde yalnızca aşağıdaki hallerde iptal ücreti alınacaktır:

-Yolcu iptal butonuna bastığında, Nakliyeci’nin çağrıyı kabul etmesi üzerinden 15 dakika geçmiş olması halinde Kullanıcı taşıma ücretinin %30’unu ödemekle yükümlüdür.
2.7. Kullanıcı, Uygulama üzerinden Mini, Midi, Maxi, Large, Xlarge, Damperli , Tir, Van, Ev Taşıma/Ofıs Taşıma/ Araç Çekici çağırabilir. Taşıma ücreti seçilen araç tipine göre farklılık gösterir. Kullanıcı, güncel ücret tarifesine https://tasi24.com/tarifeler web sitesinden ulaşılabilir

2.8. Uygulama üzerinden hesaplanan ücret kesindir. Köprü ve otoyol ücretleri dahildir. Ancak Nakliyeci veya Kullanıcı tarafından tercih edilen güzergaha göre veya trafiğe göre ücret veya varış süresi farklılık gösterebilir. Avrasya tünelinden yapılan geçişler Nakliyecilerin sorumluluğundadır.   Oluşabilecek ücret veya süre farkından TAŞI24 sorumlu tutulamaz. 

2.9. Kullanıcı şehirdışına yapılacak taşımalarda birden fazla sürücü seçebilir. Birden fazla sürücü seçilmesi durumunda nakliye ücreti buna göre değişecektir.

2.10. Kullanıcı eşyaları taşıyacak personel sayısını (1-8 arası) da Uygulama üzerinden seçebilir. 8’den fazla taşıyıcı personel isteniyorsa açıklama kısmına yazılmalıdır. Taşıma işini yapacak nakliyeci sayısına göre ücret değişecektir. 

2.11. Kullanıcı eğer taşınacak eşya on tondan ağır ise daha büyük bir araç için Uygulamadan ilgili bölümü işaretlemelidir.

2.12. Kullanıcı taşınacak olan eşyaları sigortalatmak istiyorsa Uygulama üzerinden sigorta talep edebilir. Sigortalanmış eşyalardan doğan hukuki sorunlarda sorumlu sigorta şirketidir.


3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


3.1. TAŞI24, taşıma hizmeti konusunda kullanıcıları nakliyeciler ile buluşturmaktadır. Bu bağlamda TAŞI24’nın söz konusu hizmet kapsamında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bütün sorumluluk nakliyeciye aittir.

3.2. Kullanıcı, eşyaların boyutu veya ağırlığı ile ilgili standardın üzerinde bir boyut söz konusu ise bunu ayrıca TAŞI24’e iletmelidir. Aksi halde ilave taşıma ücreti veya ek taşıma aracı ücreti ödenmesi gerekebilir.

3.3. Kullanıcı, taşınma için gerekli giriş-çıkış, saat, asansör kullanımı eğer asansör yoksa mobil asansör tedarik edilmesi, park yeri ve sair izinleri taşınma günü öncesinde varsa ilgili site yönetimi veya benzer üçüncü kişilerden almış olmayı, aksi halde hizmetin verilememesi, gecikmeli veya eksik verilmesi sebebiyle doğacak zarardan kendisinin sorumlu olacağını, bu izinlerin alınmaması sebebiyle nakliyecilerin bekletilmesi ve işin fazladan saate sebep olması durumunda fazla ücret ödemek zorunda kalabileceğini kabul eder.

3.4. Kullanıcı, taşıma sırasında kendisi veya yetkili bir temsilcisinin taşıma işlemlerinin gerçekleştirileceği adreslerde bulunacağını, bu kişinin 18 (Onsekiz) yaşından büyük ve hak ve fiil ehliyetinin olduğunu, nakliyecinin adresi terk etmeden önce bu kişinin kendi adına beyanda bulunmaya yetkili olduğunu, bir diğer deyişle olası bir hasar talebinin yetkili temsilci tarafından işbu sözleşmede belirtilen şartlarda iletilmesi gerektiğini bildiğini, kabul eder.

3.5.Tehlikeli eşya taşınacaksa Kullanıcı, TAŞI24 ve Nakliyeciye zamanında açık, anlaşılabilir içerikte ve yazılı şekilde, tehlikenin türü ve gerekiyorsa alınması gereken önlemler konusunda bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Nakliyeci, eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendisine herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa, Kullanıcıya karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, Kullanıcıdan isteyebilir. 

3.6. Kullanıcı, kusuru olmasa da;

a) Yetersiz ambalajlamadan ve işaretlemeden,

b) Tehlikeli malın bu niteliği hakkında bildirimde bulunmamaktan,

c) Uygulamada bildirdiği bilgilerdeki eksikliklerden, gerçeğe aykırılıklardan veya bu bilgileri vermediğinden dolayı kaynaklanan, nakliyecinin zararları ile giderlerini tazminle yükümlüdür.

3.7. Kullanıcı, TAŞI24 mobil uygulaması aracılığı ile oluşturulan nakliye hizmeti talebine ilişkin olarak TAŞI24’ün bilgisi dahilinde olmaksızın, TAŞI24’ü dışarıda bırakarak, daha düşük bir fiyata anlaşmak için veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla nakliyeci ile iletişime geçmeyecektir.

3.8.Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk TAŞI24’e kayıtlı nakliyeciye ait olup; aksi takdirde doğabilecek her türlü mali, idari, hukuki ve cezai sorumluluk nakliyeciye aittir.

3.9. Nakliyeci, eşyaların taşınması sırasında paketleme, yükleme veya indirme sırasında yaşanan ve kendi kusur ve ihmalinden kaynaklanan tüm hasar ve zararları toplam taşıma ücreti ile sınırlı olarak karşılayacaktır.

3.10. Nakliyeci, zıya, hasar veya teslimdeki gecikme, aşağıdaki hâllerden birine bağlanabiliyorsa taşıyıcı sorumluluktan kurtulur: 

a) Gönderen tarafından yapılan yetersiz ambalajlama.

b) Eşyanın gönderen veya gönderilen tarafından işleme tabi tutulması, yüklenmesi veya boşaltılması. 

c) Eşyanın; özellikle kırılma, paslanma, bozulma, kuruma, sızma, olağan fire yoluyla kolayca zarar görmesine yol açan doğal niteliği. 

d) Taşınacak paketlerin gönderen tarafından yetersiz etiketlenmesi.

e) Canlı hayvan taşıması. 

3.11.Kullanıcı, eşyanın zıyaından veya hasara uğramasından doğan istem hakları;

a. Eşyanın zıya veya hasara uğramış olduğu açıkça görülüyorsa, en geç teslimi izleyen 24 saat içinde

b. Zıya veya hasarın açıkça görünmemesi halinde en geç teslimi izleyen 3 gün içinde TAŞI24’e , ilgili hasarın açıkça belli olduğu fotoğraf veya video ile birlikte bildirmemişse sona erer. Bildirimi  +908502424440 numaralı telefon numarasına en geç yukarıda belirtilen tarihlerde yapılmalıdır. Aksi taktirde kullanıcı eşyanın zıya veya hasara uğramasından dolayı nakliyeciye karşı belirtilen sürelerden sonra herhangi bir hak ileri süremeyecektir. Bu durumda söz konusu zıya veya hasardan kullanıcı sorumludur. 

3.12.TAŞI24, taşıma hizmetinin ifası kapsamında, kullanıcının isim, adres ve telefon numarasını, kendisine kayıtlı nakliyeci ile paylaşabilir.

3.13. Kullanıcı’nın araçta eşya unutması durumunda, TAŞI24 hizmetlerine ulaşarak; Nakliyeciye ulaşılmasını talep edebilir.TAŞI24 unutulan eşya için ilgili Nakliyeci ile irtibata geçer ve Nakliyeci, unutulan eşyanın araçta olduğunu teyit ederse,  Nakliyeci unutulan eşyayı Kullanıcı’dan ekstra br ücret istemeden Kullanıcı’nın talep ettiği lokasyona götürür. TAŞI24 unutulan eşyalar ve bunların Nakliyeci tarafından Kullanıcı’ya ulaştırılması ile ilgili olarak yalnızca tarafları birbiri ile irtibata geçirir, bunun dışında hiçbir konuda sorumlu tutulamaz. Eşya unutulması durumunda şoför eşyayı götürmekle mesuldur.
3.14.Kullanıcı, şikâyetçi olduğu nakliyecileri uygulamadan veya +908502424440 numaralı telefondan hizmetlerine bildirebilir. Bu durumda TAŞI24, Nakliyecilere gerekli uyarıları yapar, benzer hataları tekrarlayan nakliyecilerle iş ilişkisini kesebilir. Ancak, Uygulama, Kullanıcı ve Nakliyecileri bir araya getirmeye çalışmaktadır. TAŞI24 Nakliyecilerin davranışları ile bağlantılı olarak hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz. 

3.15. Kullanıcı, TAŞI24’ün ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem veya eylemde bulunmamayı kabul eder.

3.16. Kullanıcı’nın Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, TAŞI24 Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

3.17. TAŞI24’nın sunduğu hizmetten yararlanan, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı’nin Uygulama aracılığıyla veya dâhilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem veya faaliyetleri nedeniyle TAŞI24 doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3.18.TAŞI24, Kullanıcı’dan kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle Kullanıcı’nın Uygulamadaki hizmetten faydalanamaması halinde ve bu sebeple işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

3.19.Kullanıcı, Uygulama aracılığıyla veya Uygulama dâhilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak Nakliyeci veya yanında çalışanlar tarafından gerçekleştirilen herhangi bir  eylem veya faaliyetleri nedeniyle TAŞI24’ün doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

3.20.TAŞI24, belirli zamanlarda Kullanıcı’ya kampanyalardan yararlanma imkânı sunabilir. TAŞI24, kullanıcılarına kampanyalar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta yolu ile haberdar edebilir.Kullanıcı ilgili kampanyadan yararlanabilmek için söz konusu kampanya şartlarına uygunluk göstermeli ve hileli davranışlarda bulunmamalıdır.

3.21.TAŞI24, Kullanıcı’nın ilgili promosyon şartlarına aykırı davranması veya hileli davranışlarda bulunması durumunda ilgili promosyon ödemesini veya indirimini geri alabilir, askıya alabilir veya Kullanıcı’nın uygulamaya erişimini sonlandırabilir.

3.22.TAŞI24, kullanıcıların e-posta adresini, cep telefonu numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta ve benzeri araçlar kullanabilir.

3.23.TAŞI24, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu, kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

3.24. Kullanıcı, araç seçiminden sorumludur ve taşınan mallar için uygun aracı seçmekle yükümlüdür. Malların araca sığmaması yahut aracın taşınacak olan mallara uygun olmaması hallerinde; Nakliyeci,

müşteri hizmetlerini aramak ve siparişi iptal etmesini istemek yahut TASI24' ün nakliyeye uygun daha büyük bir araba ile değiştirmesini istemek zorundadır. Kullanıcının bu yükümlülüğe uygun davranmaması halinde sipariş taban fiyatının %30' u oranında parayı TAŞI24’ e ödemesi gerekmektedir. Belirtilen ödeme doğrudan sürücüye de nakit olarak ödenebilir veya bu müşterinin bir sonraki siparişine eklenebilir. 


4.ÜCRETLENDİRME


4.1. Taşıma ücretini belirleme hakkı münhasıran TAŞI24 e aittir.

4.2.TAŞI 24 bireysel müşterilere uygulanacak ücret tarifelerini https://www.tasi24.com/tarifeler web sayfasında yayınlar. Yayınlanmış olan fiyat önceden hesaplanmış fiyattır ve bazı nedenlere bağlı olarak tarifelerde değişiklik gösterebilir. Fiyatlar zaman, mesafeye, trafik koşullarına ve müşterinin taleplerine bağlı olarak değişebilir, değişkenlik gösterebilir.

4.3. Kurumsal müşterilere uygulanacak olan ücret tarifesi taraflar arasında ayrıca belirlenir ve sözleşmeye bağlanır.

4.4. TAŞI24 taşıma ücretini arttırma ve azaltma hakkına sahiptir. 


5.ÖDEME


5.1 Kullanıcı, Uygulamayı kullanarak gerçekleştirdiği nakliye bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
5.2  Kullanıcı, ödemeyi  nakit veya  kredi kartı ile yapabilir. Kullanıcının taşıma bedelini, Online Ödeme Sistemi ile yapmayı tercih etmesi halinde Uygulamadaki Online Ödeme Sistemi üzerinden yapılan ödeme ile taşıma bedeli Nakliyeciye ödenmiş sayılacaktır.
5.3 Kullanıcı bir kereye mahsus olmak üzere kredi kartı veya banka kartı bilgilerini girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden kullanılır. Kullanıcı, ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda TAŞI24’ü bilgilendirmeyi kabul eder. Ödeme bilgilerinin tanımlanması ve kullanılması, Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

5.4 Online ödeme sistemi ile yapılan ödemelerde, kredi kartının ya da banka kartının hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 

5.5 TAŞI24 , ödemelerde işlem güvenliği için 3D Secure ödeme seçeneği kullanabilir.
5.6 Online Ödeme Sistemi üzerinden yapılan ödemelerle bağlantılı olarak, sistemde o an kullanılan kredi kartının limitinin dolu olması veya herhangi bir nedenle ödemenin yapılaması halinde  sistemde daha önce tanımladığı başka bir kredi kartı varsa onu kullanarak veya yeni bir kredi kartı tanımlayarak tekrar ödeme yapabilir.

5.7 Online Ödeme Sistemi altyapısı İYZİCO tarafından sağlanmaktadır. Kullanıcıların ödemeye ilişkin bilgilerinin İYZİCO tarafından gizli tutulması gerekmektedir. TAŞI24’ün, Kullanıcıların ödeme bilgilerinden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.8 Kullanıcı, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, İYZİCO sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. İYZİCO sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan TAŞI24 sorumlu değildir.

5.9 TAŞI24 veya İYZİCO güvenlik şüphesi doğuran kullanıcı ve nakliyeci işlemlerinden dolayı ilgili kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle TAŞI24’ün kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.10 Hizmet karşılığı fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa TAŞI24’e kayıtlı nakliyeci tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura veya benzeri belgeleri TAŞI24’ den talep edilemeyecektir. TAŞI24 yalnızca kendi verdiği hizmetlere ilişkin olarak komisyon bedeli için fatura kesmekle yükümlüdür.


6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


TAŞI24 internet sitesi ve uygulamasında yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Şirket veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.


TAŞI24 internet sitesi ve uygulamasıyer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve/veya aktarılamaz. TAŞI24 internet sitesi ve uygulaması bütünüyle veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ


TAŞI24, tek taraflı olarak Koşulları uygun göreceği herhangi bir zamanda Uygulama üzerinden bildirimde bulunarak değiştirebilir. Koşulların değişen hükümleri, Kullanıcı tarafından Uygulama üzerinden kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.


8. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Koşullar, Kullanıcı üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcının, işbu sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde, TAŞI24, işbu sözleşmeyi, her türlü hak ve talepleri saklı kalmak kaydıyla; derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. 


9. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebeplerle tarafların edimlerini yerine getirmelerinin imkânsızlaşması halinde sözleşmenin ifa edilmiş kısmından doğan yükümlülükler dışında taraflar birbirlerine karşı başkaca talepte bulunmayacaklardır.  “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, ambargo, abluka, ayaklanma, terör eylemleri, seferberlik hali savaş, grev ve lokavt, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet hizmetlerinin kısıtlanması, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; TAŞI24’ün makul kontrolü haricinde ve TAŞI24’ün makul özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Koşullar’ın uygulanmasından doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Merkez (ÇAĞLAYAN) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


11. KAYITLAR VE DELİL SÖZLEŞMESİ 

Kullanıcı, işbu Koşullar dâhilinde doğabilecek ihtilaflarda, TAŞI24’e ait web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılan tüm yazışmalar, e-mailler, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS, whatsapp bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğindedir. Ayrıca, TAŞI24’ün defter ve ticari kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul eder.


12. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.Nakliyat için araç seçimini yap,
Taşı24 anında kapına gelsin.

HEMEN TEKLİF AL