NAKLİYECİ KULLANIM KOŞULLARI

NAKLİYECİ KULLANIM KOŞULLARI


TAŞI24 ULAŞIM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ(“TAŞI24”), Nakliyeciler, Ustalar ve çalışanlarını, yardımcılarını (“Nakliyeci”) ile eşya taşıtmak isteyen Kullanıcıları (“Kullanıcı”) web sitesi, uygulama ve direkt operatör (“Uygulama”) aracılığıyla bir araya getiren ve Kullanıcının eşya taşıma hizmetinin gerçekleştirilmesine aracı olur. 


1. GİRİŞ

Web sitesinde veya mobil uygulamada yer alan tüm politika ve kurallar işbu Nakliyeci Kullanım Koşulları sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Web sitesi veya Uygulamayı kullanarak, işbu Nakliyeci Kullanım Koşulları sözleşmesinin şartlarını kabul etmektesiniz. TAŞI24 aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zorunluluklar veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklikler TAŞI24’ün sitesinde yayınlandıkları tarihte geçerli olurlar.


2. ÜYELİK VE UYGULAMANIN KULLANIMI


2.1.Nakliyeci, TAŞI24 Sürücü uygulamasını yükleyerek üye olup Uygulamayı kullanmaya başlayabilir. TAŞI24 nakliyeciye üye olurken teknik destek verebilir. Buna rağmen uygulamayı kullanamayan Nakliyeciler Uygulamadan çıkarılır.

2.2.Nakliyeci, başvuru esnasında mobil uygulamaya sağlayacağı verilerin doğru, güncel ve eksiksiz olacağını, aksi halde hizmetin verilememesi, hatalı, gecikmeli veya eksik verilmesinden doğacak zarardan TAŞI24’nın sorumlu olmayacağını kabul eder. Nakliyeci, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir.

2.3. Nakliyeci, Uygulama ’ya kaydolup Uygulamayı açtıktan sonra Uygulama aracılığıyla, bulunduğu konuma en yakın olan nakliye talebi kendisine yönlendirilir ve Nakliyeci çağrıyı kabul ettiği takdirde; müşteriye ait bilgiler Nakliyeci’ye ulaştırılır.

2.4.TAŞI24, yönlendirilen araca ilişkin verilen bilgilerin (tahmini varış süresi, müşterinin Nakliyeci’ye olan uzaklığı vb.) gerçeği yansıtması adına elinden geleni azami çabayı gösterir. Ancak bu bilgilerin %100 gerçeği yansıtmamasından dolayı sorumlu tutulamaz.

Nakliyeci taşıma işini kabul ettikten sonra herhangi bir nedenden dolayı bu işlemi gerçekleştiremeyecekse bunu TAŞI24 müşteri hizmetlerine bildirmelidir ve taşıma işleminin aksamasına neden olmamalıdır. Bu tür durumlarda TAŞI24’ün sorumluluğu bulunmamaktadır.
2.5.Nakliyeci bu aşamadan sonra, ekrandaki iptal butonuna basıp taşıma işleminden vazgeçebilecektir.
Nakliyeci’nin iptal işleminde yalnızca aşağıdaki hallerde ceza uygulanacaktır.

-Nakliyeci iptal butonuna bastığında, eşya taşıyacağı bölgeye varmışsa ve eşya taşıma işini yerine getirmeyi reddederse ilk sefer 12 saat boyunca uygulamada askıya alınır.

-sonraki iptal durumlarda Nakliyeci uygulamadan tamamen çıkarılır.

2.6. Taşıma ücreti seçilen araç tipine göre farklılık ve değişkenlik gösterir. Güncel fiyatlar https://tasi24.com/tarifeler web sitesinde bulunmaktadır.

2.7. Uygulama üzerinden hesaplanan ücret kesindir. Köprü ve otoyol ücretleri dahildir. Ancak Kullanıcı veya Nakliyeci tarafından tercih edilen güzergaha göre ve/veya trafiğe göre varış süresi farklılık gösterebilir. Oluşabilecek ücret/süre farkından TAŞI24 sorumlu tutulamaz. 

2.8. Nakliyeci taşımanın şehir dışına yapılması halinde birden fazla sürücü sürücüyle taşıma işini yapması gerekir. Ancak nakliyeci tarafından bunun sağlanmaması nedeniyle oluşan zararlardan TAŞI24 sorumlu değildir. Birden fazla sürücü olması durumunda müşterinin ödeyeceği nakliye ücreti değişecektir.

2.9. Nakliyeci eşyaları taşıyacak çalışan sayısını Kullanıcı’ nın Uygulama üzerinden talep ettiği çalışan sayısınca yerine getirmelidir. Bundan kaynaklanan problemlerden dolayı TAŞI24 sorumlu değildir. 

2.10. Nakliyeci eğer taşınacak eşya için daha büyük bir araç gerekliyse bunu TAŞI24’e bildirmelidir. Bildirmediği durumda TAŞI24’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

2.11. Nakliyeci aracın bakımlarını düzenli olarak yaptırmalıdır. Bunların yapılmamasından TAŞI24’ün sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.12. Eğer araç bir kazaya veya benzerine karışırsa Nakliyeci durumu hemen TAŞI24 müşteri hizmetlerine bildirmelidir. Taşıma işlemi Nakliyecinin bu bildirimi yapmamasından dolayı aksarsa TAŞI24 nakliyeciyi uygulamadan çıkarma hakkını saklı tutar.


3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


3.1. Kullanıcı, taşınma için gerekli giriş-çıkış, saat, asansör kullanımı, park, park yeri ve sair izinleri taşınma günü öncesinde varsa ilgili site yönetimi veya benzer üçüncü kişilerden almış olmayı, aksi halde hizmetin verilememesi, gecikmeli veya eksik verilmesi sebebiyle doğacak zarardan kendisinin sorumlu olacağını, bu izinlerin alınmaması sebebiyle nakliyecilerin bekletilmesi ve işin fazladan saate sebep olması durumunda fazla ücret ödemek zorunda kalabileceğini kabul eder.

3.2. Kullanıcı, taşınma sırasında kendisi veya yetkili bir temsilcisinin taşıma işlemlerinin gerçekleştirileceği adreslerde bulunacağını, bu kişinin 18 (On sekiz) yaşından büyük ve hak ve fiil ehliyetinin olduğunu, nakliyecinin adresi terk etmeden önce bu kişinin kendi adına beyanda bulunmaya yetkili olduğunu, bir diğer deyişle olası bir hasar talebinin yetkili temsilci tarafından işbu sözleşmede belirtilen şartlarda iletilmesi gerektiğini bildiğini, kabul eder.

3.3.Tehlikeli madde taşımaları hizmet kapsamında değildir. Nakliyeci, taşınma eşyası tehlikeli eşyadan sayılıyorsa eşyadan kaynaklanacak tehlike hakkında genel olarak TAŞI24’ü bilgilendirmekle yükümlüdür. Nakliyeci, eşyayı teslim alırken tehlikenin türünü bilmiyorsa veya kendilerine herhangi bir bildirimde bulunulmamışsa, Kullanıcı ’ya karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü doğmaksızın, tehlikeli malın boşaltılmasını, depolanmasını, geri taşınmasını veya gerektiğinde imhasını ve zararsız duruma getirilmesini ve bu önlemler sebebiyle gerekli giderlerin karşılanmasını, Kullanıcıdan isteyebilir. Ancak ve her halükârda yürürlükteki yasalarca taşınması ve bulundurulması yasak olan madde ve cisimler taşınmayacaktır.

3.4. Nakliyeci her halükârda yürürlükteki yasalar gereği suç veya hukuka aykırılık teşkil edecek herhangi bir taşıma işlemini yapamaz.

3.5. Nakliyeci, TAŞI24’ün mobil uygulama aracılığı ile oluşturulan nakliye hizmeti talebine ilişkin olarak TAŞI24’ün bilgisi dahilinde olmaksızın, TAŞI24’ü dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya komisyon ücreti ödenmemesi amacıyla Kullanıcı ile iletişime geçmeyecektir. Eğer böyle bir iletişimde bulunursa TAŞI24 nakliyeciyi uygulamadan çıkarabilir.

3.6.TAŞI24, taşıma hizmeti konusunda Nakliyecileri kullanıcılar ile buluşturmaktadır. Bu bağlamda TAŞI24’ün söz konusu hizmet kapsamında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bütün sorumluluk nakliyeciye aittir.

3.7.Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk TAŞI24’e kayıtlı nakliyeciye ait olup; aksi takdirde doğabilecek her türlü mali, idari, hukuki ve cezai sorumluluk nakliyeciye aittir.

3.8. Nakliyeci, eşyaların taşınması sırasında paketleme, yükleme veya indirme sırasında yaşanan ve kendi kusur ve ihmalinden kaynaklanan tüm hasar ve zararları toplam taşıma bedeli ile sınırlı olarak karşılayacaktır.

3.9.Taşınan eşyaların yüklenmesi ve boşaltılması sırasında taşınan eşyaların güvenliğinden Nakliyeci sorumludur. Eşyalar teslim alındığı şekilde teslim edilmelidir. Eğer başlangıçta bir hasar varsa bunun fotoğrafı çekilmelidir. 

3.10. Nakliyeci, eşyada zıyaın ve hasarın aşağıdaki sebeplerden kaynaklanması durumunda sorumluluktan kurtulur:


-Kullanıcı tarafından yapılan paketleme veya etiketleme yetersizse.

-Taşınan eşya Kullanıcı tarafından işleme tabi tutulmuş, yüklenmiş veya boşaltılmışsa.

-Nakliyeci tarafından ambalajlanmamış olan eşya taşınmışsa.

-Nakliyecinin, muhtemel hasar tehlikesine karşı göndereni önceden uyarmış olmasına rağmen, Kullanıcının ısrarıyla, büyüklüğü ve ağırlığı itibarıyla yükleme ve boşaltma yerindeki şartlara uygun olmayan eşya yüklenmiş veya boşaltılmışsa.

-Eşya doğal veya ayıplı yapısı dolayısıyla, özellikle kırılma, işlev bozukluğu, paslanma, bozulma veya sızma gibi sebeplerle kolaylıkla zarar görebilecek nitelikteyse.


3.11.Kullanıcı, eşyanın zıyaından veya hasara uğramasından doğan istem hakları; 

a. Eşyanın zıyaa veya hasara uğramış olduğu açıkça görülüyorsa, en geç teslimi izleyen 24 saat içinde veya

b. Zıya veya hasarın açıkça görünmemesi halinde en geç teslimi izleyen 3(üç) gün içinde TAŞI24’e veya nakliyeciye, ilgili hasarın açıkça belli olduğu fotoğraf veya video ile birlikte bildirmemişse sona erer. Bildirimi  +908502424440 numaralı telefon numarasına en geç yukarıda belirtilen tarihlerde yapılmalıdır. Aksi taktirde Nakliyeci eşyanın zıyaından veya hasara uğramasından dolayı herhangi bir talepte bulunamayacak olup; nakliyeciye karşı belirtilen sürelerden sonra herhangi bir hak ileri süremeyecektir. Bu durumda söz konusu zıyaı veya hasardan Kullanıcı sorumludur. Tamir veya yerine yenisinin alınmasını gerektiren ve bu kapsamda kalan zararların giderilmesinde eşyanın değerini belgeleyen dökümanların Kullanıcı tarafından sunulması zorunlu olup; aksi taktirde TAŞI24 veya Nakliyeci tarafından belirlenen bedeller esas alınacaktır.

3.12.TAŞI24, taşıma hizmetinin ifası kapsamında, Nakliyecinın isim, adres ve telefon numarasını, kendisine kayıtlı Kullanıcı ile paylaşabilir.

3.13. Kullanıcı’nın araçta eşya unutması durumunda, TAŞI24  hizmetlerine ulaşarak; Nakliyeciye ulaşılmasını talep edebilir.TAŞI24  hizmetleri unutulan eşya için ilgili Nakliyeci ile irtibata geçer ve Nakliyeci, unutulan eşyanın araçta olduğunu teyit ederse,  Nakliyeci unutulan eşyayı Kullanıcı’dan ekstra br ücret istemeden Kullanıcı’nın talep ettiği lokasyona götürür. TAŞI24 unutulan eşyalar ve bunların Nakliyeci tarafından Kullanıcı’ya ulaştırılması ile ilgili olarak yalnızca tarafları birbiri ile irtibata geçirir, bunun dışında hiçbir konuda sorumlu tutulamaz. Eşya unutulması durumunda Nakliyeci eşyayı götürmekle mesuldur.

3.14.Kullanıcı, şikâyetçi olduğu Nakliyecileri uygulamadan veya +908502424440 numaralı telefondan  hizmetlerine bildirebilir. Bu durumda TAŞI24, Kullanıcılara gerekli uyarıları yapar, benzer hataları tekrarlayan nakliyecilerle iş ilişkisini kesebilir. Ancak, Uygulama, Kullanıcı ve Nakliyecileri bir araya getirmeye çalışan bir uygulamadır. TAŞI24 Nakliyeciler’in davranışları ile bağlantılı olarak hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz. 

3.15.Nakliyeci de şikayetçi olduğu Kullanıcıları uygulamadan veya yukarıda verilen telefon numarasını arayarak bildirebilir. Bu durumda TAŞI24 şikayet edilen Kullanıcının hesabını askıya alabilir veya Uygulamadan tamamen çıkarabilir.

3.16. Nakliyeci, TAŞI24’nın ücretsiz olarak sunduğu hizmeti istismar edebilecek herhangi bir işlem veya eylemde bulunmamayı kabul eder.

3.17. Nakliyeci’nın Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, TAŞI24 Nakliyeci’nin üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

3.18.Uygulama içinde puan sistemi uygulanmaktadır. Eğer Nakliyecinin puanı 4’ün altında olursa TAŞI24 Nakliyeciyi Uygulamadan tamamen çıkarma hakkına sahiptir.

3.19.Nakliyeci, Gönderici veya alıcı bilgilerini sipariş sonrasında kullanamaz.Gönderici veya alıcıyı kişisel amaçlarla aramak veya yazmak yasaktır.

3.20.Nakliyeci kanunlara aykırı eylemlerde (hırsızlık, içki ve madde kullanımı vs.) bulunamaz. Eğer böyle bir durum tespit edilirse TAŞI24 her türlü hukuki yola başvuracağını beyan eder. Bu tür eylemlerden dolayı TAŞI24’ün sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.21. Nakliyeci TAŞI24’ün sunduğu hizmeti vererek, Uygulama’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder. Nakliyeci’nin Uygulama aracılığıyla veya dâhilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem veya faaliyetleri nedeniyle TAŞI24 doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3.22.TAŞI24, Nakliyeci’dan kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle Nakliyeci’nın Uygulamadaki hizmetten faydalanamaması halinde ve bu sebeple işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

3.23.Nakliyeci TAŞI24 ile çalıştıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılırsa müşterilere ve nakliyecilere TAŞI24 hakkında hiçbir bilgi vermeyecek veya TAŞI24 ile iş ilişkisi kesildikten sonra haksız rekabet hükümlerine aykırı olarak TAŞI24 markasına zarar verecek davranışlarda ve fiillerde bulunmayacaktır. TAŞI24’ün her türlü yasal hakkı saklıdır.

3.24.Nakliyeci, Uygulama aracılığıyla veya Uygulama dâhilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak Kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem veya faaliyetleri nedeniyle TAŞI24’nın doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

3.25.TAŞI24, koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu, Nakliyeci bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

3.26. Nakliyeci, akdedilen iş bu sözleşmeyi, TAŞI24 yetkilileri ve çalışanları haricinde kimse ile paylaşamaz.

3.27. Nakliyecinin verdiği taşıma hizmeti esnasında sözleşme dışı üçüncü kişilerden yardım ve hizmet alması halinde; ekstra bir ücret talep etme hakkı bulunmamaktadır. Bu gibi hallerde Nakliyeci o kişilerin hukuki ve ticari taleplerinden bizzat mesuldür.

3.28. Nakliyeci, TAŞI24 hakkında kesinlikle kötüleyici konuşamaz. Hizmet esnasında kibar ve anlayışlı olmalı, kesinlikle siyasi ve dini konularında görüş beyan etmemeli, konu her ne olursa olsun tartışmamalıdır.

3.29.Hizmet esnasında ortaya çıkacak olan her türlü problemde, öncelikle iletişim merkezi, e-posta ve diğer mesajlaşma programları aracılığı ile TAŞI24 ile iletişime geçilmesi ve bilgi verilmesi gerekmektedir.  Ortaya çıkabilecek olan her türlü meseleler şirket ile irtibatlandıktan sonra çözüme kavuşturulacaktır. 

3.30.Nakliyeci, hiçbir sebep ve şekilde şirket aleyhine sosyal medya paylaşımı yapamaz. Yapılamasını sözleşme dışı kişi ve şahıslar üzerinden sağlayamaz. Üçüncü kişiler üzerinden ve hesaplarından paylaşım yapamaz.

3.31.Nakliyeci, hizmet esnasında kesinlikle kartvizit, şahsi telefon, adres ve benzeri gibi şahsi bilgilerini müşteri ile paylaşamaz, veremez. Böyle bilgileri müşteriler ile paylaştığı anlaşılan Araç Kullanıcısının sistemden çıkışı yapılır. Şirketin yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.

3.32.Nakliyeci, aracın, müşterinin ve taşınan malın değer kayıplarından bizzat mesuldürler. Araç Kullanıcısı ve varsa ekibi; müşterinin, aracın ve taşınan malların sigorta kapsamında korunuyor olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

3.33.TAŞI24 ve Nakliyeci arasında kesinlikle İş Kanunları kapsamına giren bir hizmet sözleşmesi bulunmamaktadır. Araç Kullanıcısı ve varsa ekibi arasındaki hukuki ve ticari ilişki, şirketi bağlamaz. Ancak Araç Kullanıcısı ve varsa ekibi müşteriye verilen hizmetin sunumunda şirkete karşı hep birlikte sorumludurlar.

3.34. USTA, Müşteri’nin sipariş bilgilerini ve iletişim bilgilerini aldıktan sonra, siparişte belirtilen adres ve saatte hazır bulunmalıdır.

3.35. USTA, malları taşırken dikkatli olmak zorundadır ve USTA neden olduğu zarardan sorumludur ve müşteriye zararı tam olarak tazmin etmek zorundadır.

3.36. USTA, vermiş olduğu Kapı montajı, mobilya montajı ve benzeri gibi tüm hizmetlere ve TASI24'te belirtilen diğer hizmetlere en az 30 gün süreyle şahsi garanti vermek ve varsa tüm eksiklik ve kusurları derhal gidermek zorundadır.

3.37. USTA' ya ait tüm siparişler çağrı merkezi aracılığıyla alınacak ve uygulama veya web sitesi aracılığıyla müşterilerin kullanımına sunulacak, sadece kurumsal müşterilere talep etmeleri halinde sağlanacaktır.

3.34.TAŞI24, dilediği an ve nedensiz bir şekilde Araç Kullanıcısını ve Usta yı sistemden çıkarma hakkı bulunmaktadır. İşi verme hakkı münhasıran şirkete aittir.

3.ÖDEME

3.1. Kullanıcı, nakliye bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. Ödenen tutarın %15’i komisyon olarak TAŞI24’e aittir. Nakliyeci nakit ödemelerde bu bedeli TAŞI24’e ödemekle yükümlüdür.

3.2. Kullanıcı, ödemeyi nakit veya kredi kartı ile yapabilir. Kullanıcının taşıma bedelini, Online Ödeme Sistemi ile yapmayı tercih etmesi halinde TAŞI24’e Online Ödeme Sistemi üzerinden yapılan ödeme ile Hizmet bedeli Nakliyeciye ve Ustaya ödenmiş sayılacaktır.

3.3. Nakliyeci ve Usta hizmet gerçekleştikten sonra TAŞI24 tarafından kesilen %15+KDV komisyon faturasının ödemesini 1 hafta içinde yapmalıdır. Yapılmayan ödemelerden dolayı Nakliyecinin ve Ustanın TAŞI24’e borcu 2.000,00 TL’yi geçmişse Nakliyeci sipariş alamayacaktır. Bunun için ödemelerin düzenli olarak şirkete yapılması gerekmektedir.

3.4. Online ödeme sistemi ile yapılan ödemelerde, kredi kartının ya da banka kartının hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 

3.5. Online Ödeme Sistemi altyapısı İYZİCO tarafından sağlanmaktadır.

3.6. TAŞI24’nın İYZİCO ile yaptığı anlaşma gereği kredi kartları ile yapılan ödemeler 1 hafta sonra Nakliyeci hesabına aktarılacaktır. Gecikmelerden dolayı TAŞI24’ün sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.7. Hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler nakliyeci tarafından düzenlenecektir. Nakliyeci ve Usta vermiş olduğu hizmete ilişkin olarak Kullanıcı adına muhakkak fatura kesmekle yükümlüdür.

3.8. Taşıma bedelinin TAŞI24 tarafından tahsil edildiği hallerde; komisyon bedeli haricindeki kısım 14 gün içerisinde Nakliyecinin yahut Ustanın banka hesap numarasına gönderilir.


4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

TAŞI24 internet sitesi ve uygulamasında yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Şirket veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.


TAŞI24 internet sitesi ve uygulaması yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve/veya aktarılamaz. TAŞI24 internet sitesi ve uygulaması bütünüyle veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


5.GİZLİLİK SORUMLULUĞU VE REKABET YASAĞI

5.1.Gizliliğin Tanımı ve kapsamı : Nakliyeci kendisine açıklanan her türlü yazılım, mesleki, eğitim, belge, içerik, video, fotoğraf yahut bilgi, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve tarafların aralarındaki  sözleşmesel ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenecekleri tüm ticari, mali, teknik bilgiler ile özellikle; abonelik, müşteri yazılı ve konuşma bilgileri ile işin işleyişine ilişkin tüm yazılı ve sözlü hususlar gizli olarak kabul edilir.

5.2.-Gizli Bilginin Korunması : Nakliyeci gizli bilgiyi;

a)büyük bir gizlilik içinde korumayı

b)herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun; web ve sosyal medya ortamlarıda dahil vermemeyi,

c)doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı,

d)elde edilen dataları ve mesleki tecrübeyi üçüncü kişilerle, şirketlerle paylaşmamayı,

e)Aynı esnada benzer sektördeki firmada çalışmayacağını, benzer uygulamaya üye olmayacağını,

5.3.Sır Saklama ve Sadakatin İlkelerinin Uygulaması ve Devamlılığı : Nakliyeci sır saklama ve sadakat ilkelerini dürüstlük kuralları gereği özen ile uygulayacaktır. Bu nedenle TAŞI24 tarafından sır saklama ve sadakat ilkelerine ilişkin çıkarılacak duyuru, tebliğ, bülten ve yönetmeliklere de peşinen uymayı kabul eder. 


5.4.Rekabet Yasağı : Nakliyeci, işbu sözleşme ile TAŞI24 yazılımına dahil olmayı kabul etmiş olduğundan sözleşmenin devamı süresince başka bir yere aynı hizmeti vermek maksadıyla üye olmamayı çalışmamayı ve TAŞI24 ün iştigal konusuna sahip başka bir kişi veya kuruluş ile doğrudan veya dolaylı bir ilişki içinde olmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. 


6. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

TAŞI24, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Koşulları, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden bildirimde bulunarak değiştirebilir. Koşulların değişen hükümleri, Nakliyeci tarafından Uygulama üzerinden kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.


7. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebeplerle tarafların edimlerini yerine getirmelerinin imkânsızlaşması halinde sözleşmenin ifa edilmiş kısmından doğan yükümlülükler dışında taraflar birbirlerine karşı başkaca talepte bulunmayacaklardır.  “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, ambargo, abluka, ayaklanma, terör eylemleri, seferberlik hali savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet hizmetlerinin kısıtlanması, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; TAŞI24’nın makul kontrolü haricinde ve TAŞI24’nın makul özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar’a tabi olarak doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve Koşullar kapsamında ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Merkez(ÇAĞLAYAN) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Koşullar, Nakliyeci üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Nakliyecinin, işbu sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi halinde, TAŞI24, işbu sözleşmeyi, her türlü hak ve talepleri saklı kalmak kaydıyla; derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. 


10. KAYITLAR VE DELİL SÖZLEŞMESİ 

Nakliyeci, işbu Koşullar dâhilinde doğabilecek ihtilaflarda, Bu sözleşmeden doğabilecek her türlü ihtilafta ,TAŞI24’ya ait internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılan tüm yazışmalar, e-mailler, telefon görüşme kayıtları ve cep telefonuna gönderilen SMS/whatsapp bilgilendirme ve kayıtları delil niteliğinde olup; ayrıca ,TAŞI24’nın defter ve kayıtları  ticari kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul eder.


11. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Nakliyeci’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Nakliyat için araç seçimini yap,
Taşı24 anında kapına gelsin.

HEMEN TEKLİF AL