Lojistik Alanları Nelerdir?

Ana Sayfa
Blog
Lojistik Alanları Nelerdir?


Lojistik, mal ve hizmetlerin üretimiyle beraber tüketiciye ulaştırılması sürecinde meydana gelen maliyetleri minimize etmek ve verimliliği arttırmak maksadıyla planlanan, organize edilen ve yürütülen eylemleri kapsar. Lojistik alanları şunlardır;
 1. Uluslararası Lojistik
 2. Üçüncü Taraf Lojistik
 3. Enregre Lojistik Destek
 4. Nakliye
 5. Stok Yönetimi
 6. Depolama
 7. Askeri Lojistik
 8. Bilgi Lojistiği
 9. Otonom Lojistiği
 10. Sıralama
 11. Lojistik Merkezi ve Dağıtım Merkezi Hizmetleri
 12. Depo ve Antrepo Hizmetleri
 13. Sipariş Düzenlenmesi
 14. Sipariş Karşılama
 15. Paketleme
 16. Tıbbi Lojistik
 17. Yeşil Lojistik
 18. Malzeme ve Ekipman
 19. Sipariş İşlemi
 20. Tahmin
 21. Üretim Planlama
 22. Satın Alma
 23. Müşteri Hizmeti
 24. Yer Seçimi
 25. Hizmetler (Parçalar, İadeler, Atıklar)
 26. Gümrükleme Hizmetleri

1. Uluslararası Lojistik

Uluslararası lojistik, bir şirketin tedarik zincirinde minimum bir uluslararası sınır boyunca ilgili kaynakların yönetimini içermektedir. Bununla beraber ithalat ve ihracat faaliyetlerini yönetmeye odaklanmıştır. 

2. Üçüncü Taraf Lojistik

Üçüncü taraf lojistik, bir şirketin kendi nakliye, depolama ve dağıtım işlemlerini dışarıya vermesi ve bu işlemlerin başka şirket tarafından yürütülmesi anlamına gelir. Üçüncü taraf lojistik, müşterinin tedarik zincirlerini yönetir, depolar ve dağıtım işlemlerini organize ederek nakliye ihtiyaçlarını karşılar.

3. Entegre Lojistik Destek

Bir şirketin tedarik zincirindeki tüm eylemlerini ve kaynaklarını yöneterek, maliyetlerini en aza indirme ve verimliliği arttırma amaçlarına uygun olarak planlanan ve organize edilen bir lojistik hizmetidir. Entegre lojistik destek, şirketlerin tedarik zincirlerini en iyi şekilde kullanmalarını ve bu işlemi esnek hale getirmelerine yardımcı olmaktadır.

4. Nakliye

Ürün ve hizmetlerin, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi adına bir araç olarak tanımlanmaktadır. Herhangi bir pazarlama ve üretim faaliyetlerinin lojistik desteği almadan gerçekleştirilmesi güçtür. Dolayısıyla nakliye bu işlemleri sağlamayı ifade etmektedir.

5. Stok Yönetimi

Şirketlerin, depolardaki malzemelerin miktarını ve fiyatını yönetmeyi, denetlemeyi ifade eden bir aktivitedir. Stok yönetimi, bir şirketin müşteri ihtiyaçlarını karşılamak adına aldığı tedbirleri ifade eder. Bunun için, sürekli olarak stokların takibini ve denetimini gerçekleştirir. 

6. Depolama

Belirli noktalardan gelen ürünlerin teslim alınıp, bir süre içerisinde belirli noktalara gönderilmek suretiyle hazırlanmasıdır. Depolama süresinin uzunluğu depoları farklılaştırmaktadır.  Depo süresinin uzun olduğu yerlere depo denilirken, sürenin kısalması durumunda buralara Dağıtım Merkezi, diğer adıyla aktarma merkezi denmektedir.

7. Askeri Lojistik

Silahlı kuvvetlerin harekat, tedarik ve bakımının planlanması ile yürütülmesini içerir. Askeri teçhizat tasarımı, geliştirilmesi, temini, depolanması, bakım ve onarımı , tahliyesi, askeri personellerin ulaşımı; tesislerin hazırlanması ve bakım, onarım hizmetleri, işletilmesi gibi görevlerle ilgilenir.

8. Bilgi Lojistiği

Şirketlerin, bilgi akışını planlamayı, organize etmeyi ve denetlemeyi içeren bir eylemdir. Bilgi lojistiği, verilerin toplanmasından, depolanmasına, analiz edilmesine ve yayınlanmasına kadar olan tüm süreçleri kapsamaktadır. Bu anlamda şirketlerin verimliliğini arttırmayı amaçlamaktadır.

9. Otonom Lojistik

Lojistik hizmetlerinde otomatikleştirilmiş teknolojilerin kullanılmasını ifade eder.  Bu sayede lojistik hizmetlerinin daha verimli ve güvenli şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. Örnek olarak, otonom nakliye araçları, depolama sistemleri ve dağıtım robotları gibi çeşitli araçlar ve ekipmanlar kullanılabilir. Otonom lojistik, insan müdahalesine ihtiyaç duymayan tamamıyla otomatik süreçlerle çalışmaktadır.

10. Sıralama

Lojistik sürecinde depolanan malzemelerin ve ürünlerin düzenlenmesini kapsar. Ürünlerin belirli bir kriter halinde sıralanmasını ve gruplandırılmasını içermektedir. Bu sayede stokların takibi kolaylaşmaktadır ve depolama alanı daha efektif şekilde kullanılmaktadır.

11. Lojistik Merkezi ve Dağıtım Merkezi Hizmetleri

Lojistik merkezi hizmetleri, bir şirketin tüm lojistik süreçlerinin yönetilmesini ve koordine edilmesini kapsamaktadır. Lojistik merkezi, nakliye, depolama, dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi gibi eylemleri yürütür ve denetler. Lojistik merkezi hizmetleri, şirketin malzeme ve ürün akışını optimize ederek, maliyetleri en aza düşürmeyi ve müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlar.

Dağıtım merkezi hizmetleri, şirketlerin ürünlerini ve dağıtıldığı merkezi bir noktayı tanımlar. Dağıtım merkezi hizmetleri, ürünlerin daha hızlı ve doğru şekilde müşterilere ulaştırılmasını, verimlilik ve etkinliği arttırmayı amaçlar.

12. Depo ve Antrepo Hizmetleri

Depo hizmetleri, şirketin ürünlerinin saklanmasını ve stoklanmasını içerir. Böylece ürünlerin güvenli bir şekilde saklanmasını, takip edilmesini ve dağıtımının yapılmasını sağlamaktadır. 

Antrepo hizmetleri ise, ürünlerin geçici olarak saklanmasını ve dağıtımını ifade eder. Ürünlerin depolanmasından önce ya da dağıtımından sonra gereken tüm ek işlemlerin yapılmasına yardımcı olur. 

13. Sipariş Düzenlenmesi

Müşterinin bir şirketten ürün veya hizmet satın alması sırasındaki süreci ifade eder. Sipariş düzenleme, müşterinin ürün ve hizmeti istediği tarihte, doğru miktarda ve doğru fiyata almasını sağlamaktadır. Müşterinin siparişinden sonraki, ürünün tedarik edilmesi, faturalandırılması, ve müşteriye teslim edilmesi adına gerekli tüm eylemleri kapsamaktadır.

14. Sipariş Karşılama

Müşterinin bir şirketten ürün ya da hizmet satın alması sırasındaki süreçlerin bir parçasını ifade eder. Müşteri talebinin ardından başlar ve sonrasında müşterinin ürün veya hizmet talebinin doğru bir şekilde karşılandığının garanti edilmesini içermektedir.

15. Paketleme

Müşteri tarafından alınan siparişlerin, tedarik edilmesi, hazırlanması ve müşteriye ulaştırılması için muhafaza edilmesi gibi süreçleri içermektedir.

16. Tıbbi Lojistik

Tıbbi malzemelerin sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan yerlere  zamanında ve en ideal şekilde taşınmasını ve depolanmasını kapsayan bir süreci ifade eder. 

17. Yeşil Lojistik

Çevre dostu bir lojistik sürecini ifade etmektedir. Malzeme taşıma ve depolama eylemlerini düşük enerji tüketimi, atık azaltma ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi gibi yeşil faktörleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirmeyi kapsar.

18. Malzeme ve Ekipman

Kullanılabilir cisimleri yapmak maksadıyla doğal veya yapay olarak üretilen maddelere malzeme denmektedir.

Ekipman, bir çalışma ya da eylemi gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan malzemeler, araçlar ve donanımlardır.

19. Sipariş Eylemi

Sipariş eylemi, ürün sağlayıcılarının ürünlerini tüketicilere ulaştırdıktan sonra, yine tüketiciler tarafından bu ürünlerin ihtiyaç duyulması halinde sipariş edilmesini kapsamaktadır.

20. Tahmin

Bilinmeyen veya hakkında az bir bilgi bulunan bir şey için bu kapsamda bir sonuca varmayı ifade eder.

21. Üretim Planlama

Bir işletmenin üretim faaliyetlerini düzenleme ve koordine etme sürecini kapsar. Üretim planlaması, üretim için ihtiyaç duyulan materyal, makine, insan kaynağı ve diğer faktörlerin yönetimini içermektedir. Üretim planlanması, tüm üretim faaliyetlerinin etkileşimli bir biçimde yapılmasını ve üretim sürecinin verimli bir halde gerçekleşmesini ifade etmektedir.

22. Satın Alma

İşletmenin gerekli malzemeleri, hizmetleri ve ürünleri tedarik etme sürecidir. Ürün ve hizmet seçiminden, teklif almaya, tedarikçi ile anlaşmaya varmaya, ürünün teslimatına kadar olan bütün aşamaları kapsar. 

23. Müşteri Hizmeti

İşletmelerin müşterilerine sunduğu hizmet ve destek sürecini ifade etmektedir. Bu süreç müşteri memnuniyetini en iyi şekilde arttırmak, müşteri sadakatini sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda tüm şirketler için hayati öneme sahip bir süreci ifade eder.

24. Yer Seçimi

Lojistik için yer seçimi, şirketlerin depolama ve dağıtım ihtiyaçlarını karşılamak için en uygun yerin belirlenmesini ifade etmektedir. Bu süreç, işletmenin verimliliği, müşteri hizmeti ve pazar faktörlerini göz önünde bulundurarak yapılmaktadır. Yer seçimi bir şirketin, depolama maliyetlerini düşürmek, dağıtım maliyetlerini azaltmak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için oldukça önemli bir süreci ifade etmektedir. 

25. Hizmetler (Parçalar, İadeler, Atıklar)

Lojistik hizmetleri, ürünlerin ve parçaların üretiminde tüketiciye ulaştırılmasına kadar olan sürecin yönetilmesini kapsamaktadır.  Bununla birlikte iadelerin ve atıkların yönetimi de lojistik hizmetleri içerisinde yer alan bir süreci ifade etmektedir.

26. Gümrükleme Hizmetleri

Ülkelerin gümrük iadesi tarafından belirlenmiş kuralları ve prosedürlere uygun olarak, ülke içinde ya da dışında bulunan ürünlerin gümrük iadesine bildirilmesi, vergilendirilmesi veya yasaklanması gibi işlemlerin yapılmasını ifade etmektedir.