Lojistik Nedir?

Ana Sayfa
Blog
Lojistik Nedir?

Lojistik Nedir?

Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla gerçekleştirilen her türlü üretim kaynağının son kullanıcıya ulaştırılmasını ifade eder. Özellikle lojistikte, ulaştırılacak malların önemi kadar bu sürecin planlanması ve depolama işlemleri için organizasyonun inşa edilmesi oldukça önemlidir. 

Taşınan malların, uygun maliyetlerle birlikte zamanında gerçekleştirilmesi, lojistiğin en önemli amaçlarını oluşturur.  Lojistik kavramının ortaya çıkış nedeni ise; askeri kaynaklıdır. Aslında hemen hemen her hizmetin ilk faaliyeti askeri faaliyetlerin geliştirilmesi anlamında gerçekleşmiştir kısmına da ayrı bir örnek olarak verilebilir.

Lojistik Neden Önemlidir?

Üretim faaliyetlerinde bulunan her işletme için oldukça önemli bir kavramdır. Üretimi gerçekleştirilen ürünlerin ve yine bu ürünlerin son kullanıcıya başarılı bir şekilde ulaştırılması anlamında lojistik, önemli bir yere sahiptir. 

Lojistik faaliyeti sağlam ve sürdürebilir olan firmalar aynı zamanda başarıya da ulaşmakta kolaylık çeker. Ürünün, üretimin aşamasından son kullanıcıya ulaşım kısmına kadarki yolculuğu ifade eden lojistik faaliyetleri ile birlikte firmalar, başarıya ulaşma yollarını da çizmiş olurlar. Şöyle ki, eğer bu faaliyet esnasında oturmuş ve sürdürebilir bir düzen içerisindelerse hedefledikleri başarıları yakalamaları daha kolay olacaktır. 

Lojistik, üretimde kullandığınız hammaddelerin tarafınıza ulaşımını da içerir. Ve bu noktada sağladığınız süre ne kadar verimli ve kısaysa üretim aşaması da o ölçüde hızlı ve başarılı gerçekleşir. Dolayısıyla bu anlamda üretimde bulunan her firma için önemli bir yere sahiptir.

Lojistikçiler Ne İş Yapar?

Bu bölümde lojistikçiler ne iş yapar sorusunu maddelendirerek anlatıyoruz. Bu sayede lojistik faaliyetlerinde bulunanların ne iş yaptığını ve nasıl yaptığını daha net anlamış olacaksınız.

 • Sevkiyatı gerçekleştirilecek ürünlerin, bu aşamaya hazır hale getirilmesini sağlarlar.
 • Çeşitli tedarik faaliyetlerine yardımcı olmak maksadıyla fiziksel kataloglama, depolama, stok işlemleri, malzeme kontrol koordinasyonu ve veri girişini yapmak.
 • Program etkinliğini ölçerek, zaman iyileştirmelerini gerçekleştirmek aynı zaman da düzeltici eylemler adına önermeler de bulunmak.
 • Stok hareketlerini ölçmek ve olası sorunları belirlemek, bunları çözmek
 • Envanteri kontrol eden programın sistemini yönetmek.
 • Otomatik sistemleri yükselterek, sonuçların güncelliğini sağlaması. Birim yöneticileriyle ilgili ekip arasındaki iletişimi sağlamak.
 • Firmanın lojistik işlemleriyle alakalı tüm sonuçların belge ve dökümanını muhafaza etmek.
 • Müşteri taleplerini değerlendirmek ve birim yöneticileriyle iletişimi sağlamak.

 

Lojistik Fonksiyonları Nelerdir?

Lojistik fonksiyonları nelerdir sorusuna anlaşılır bir cevap ile şu şekilde listeleyebiliriz;

Lojistik temelde 2 ana unsurdan meydana gelir ve bunlar;

 • Taşıma 
 • Depolama

İşlemleridir. 

Taşıma yöntemi ile,  perakende satış bölgeleri, müşteriler arasında mal ve ürün taşımak amacıyla kullanılacak araçların planlanması ve yürütülmesini sağlar.

Depolama işlemi, sipariş karşılama ve envanter yönetimi gibi işlemlere dahil olarak depo süreçlerinin yönetilmesini sağlar.

Lojistik Alanları Nelerdir?

Lojistik alanları şu şekildedir;

 1. Nakliye: Ürünlerin taşınması ve depolanması, hava, deniz, karayolu, ya da demiryolu gibi taşıma yolları ile gerçekleştirilmesini ifade eder.
 2. Depolama: ürünlerin güvenli bir şekilde saklanmasıdır.
 3. Paketleme ve etiketleme: Ürünlerin teslimata hazır hale getirilmesi işlemleridir.
 4. Dağıtım: Ürünlerin son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlar.
 5. Envanter Yönetimi: Ürünlerin stok durumlarının izlenmesi ve yönetimi ile envanter seviyesinin kontrol edilmesini ifade eder.
 6. Sipariş yönetimi: Müşteri siparişlerinin alınmasını, izlenmesini ifade eder.
 7. Kargo takibi: ürünlerin nakliye süreçlerini  ve takibini ifade eder.
 8. Risk Yönetimi: lojistik süreçleri sırasında meydana gelebilecek riskleri ve yönetimlerini içerir.

Lojistik Taşıma Türleri Nelerdir?

Lojistikte taşıma türleri aşağıda listelenmiştir.

 1. Taşımacılık: müşteri ihtiyaçları için üretilen ürünlerin, yine müşterilere ulaştırılması sürecini ifade eder.
 • Karayolu taşımacılığı: taşıması gerçekleştirilecek ürünlerin, karayolu vasıtaları ile taşınmasını ifade eder.
 • Denizyolu taşımacılığı; Genellikle uzun mesafeli ve ağır ürünlerin taşınması için tercih edilir
 • Havayolu taşımacılığı: Uzun mesafeli ve hafif ürünlerin taşınmasında tercih edilen bir lojistik şeklidir.
 • Demiryolu taşımacılığı: Uzun mesafeli ve ağır ürünlerin taşınmasında tercih edilir. 
 • Boru Hattı Taşımacılığı: Enerji kaynaklarının taşınması için kullanılan bir taşıma şeklidir
 1. Depolama: kendi içinde gümrüklü ve gümrüksüz depolama olarak ikiye ayrılır. 
 2. Gümrükleme: Ülkelerin kendine ait gümrük mevzuatı ve süreci bulunur. Bu anlamda yapılacak çalışmalar bu durumun göz önüne alınmasıyla gerçekleştirilmelidir.

Bilinmesi Gereken Lojistik Terimleri Nelerdir?

Lojistik alanında kullanılan ve bilinmesinde fayda sağlayacak bazı terimler şu şekildedir;

 • FIFO (First In, First Out): ürünlerin en eski olanlarının ilk çıkarılma prensibini açıklar.
 • LIFO (Last In, Firt Out): Ürünlerin en yeni olanlarının ilk çıkarılması prensibini açıklayan terimdir.
 • Kanban: Üretim sisteminde malzeme tedarikini ifade eder.
 • Cross- docking: Ürünlerin bir taşıma aracından alındıktan sonra diğer taşıma aracına yüklenmesini ifade eder.
 • Make-to-order: Ürünlerin müşteri siparişleri doğrultusunda üretilmesidir.
 • Make-to-stock: Ürünlerin stok seviyelerini düzenlemek için üretilmesidir.
 • Pull sistemi: Üretim sürecinde malzeme ve parça tedariki için kullanılan sistemdir.
 • Push sistemi: Üretim sürecinde malzeme ve parça tedariki için kullanılan sistemi ifade eder
 • Lead time: Ürünlerin üretiminde teslimat süresidir.
 • Transit time: Ürünlerin taşınma süresini ifade eder.
 • WMS (Warehouse Management System): Depo yönetim sistemidir.
 • TMS (Transportation Management System): Taşıma yönetim sistemidir.

3.Parti Lojistik (3PL) Nedir?

3. parti lojistik, üçüncü taraf lojistik hizmet sağlayıcısıdır. İngilizce Thirdy-Party Logistics teriminin kısaltmasıdır. 3PL, bir şirketin lojistik hizmetlerini yürütmek yerine, bu işlemi bir üçüncü taraf firma tarafından gerçekleştirilmesini sağlar. 

3PL hizmetleri arasında;

 • Depolama
 • Nakliye
 • Dağıtım
 • Takip

gibi hizmetler yer alır. 

3PL kullanmak özellikle küçük ve yeni kurulan şirketler için ideal olanıdır. Dolayısıyla bu anlamda lojistik hizmeti almak isteyenler için ideal bir lojistik hizmetidir.

Lojistik hizmetleri nedir, önemi nedir ve benzeri soruları yanıtladık. Lojistik sürecini en etkili şekilde gerçekleştirilecek hizmetleri almanız firmanız için önem arz etmektedir. Bu anlamda gerçekleştireceğiz adımlarda profesyonel bir destek almanız gerekebilir.